Ya do sih por s4ital Emo = EmoCore..

znacit eto nepravilino?

Zna4it su6estvuiet emo
i eto ne ozno4ayet emocore..?

Toisti emo esti emo ( vlianie ot indie rock i tamu podobnoe)
i emocore esti emocore (vlianie ot hardcore).

ps/ ya ne znaiu ruskii yazik o4eni harasho,sorry za latinitzu.